Cost Saving and Optimal Electrical Quality

TÌM KIẾM

NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN TỤ ĐIỆN SAMWHA - HÀN QUỐC

Các giàn tụ bù 110kV - 50Mvar - PTC1

Các giàn tụ bù 110kV - 50Mvar - PTC1

Hãng sản xuất:

liên hệ

Mô tả

Các giàn tụ bù 110kV - 50Mvar Chủ đầu tư: Công ty truyền tải điện 1 (PTC1)

Giàn tụ bù 110kV - 50Mvar  lắp đặt tại các trạm 220kV Hà Đông, Chèm, Vân Trì, Hải Dương, Thuận An

- 120 bình tụ 15kV 1P 50Hz 565kVAr, mã hiệu TAF-T1105565S15R

- 03 kháng hạn dòng 123kV 1P 50Hz 55mH 400A, loại khô, lõi không khí

- 01 biến dòng 123kV 1P 10/1A 30VA 5P20

- Trụ đỡ, giá đỡ, sứ, dây đồng, thanh cái, phụ kiện đấu nối hoàn chỉnh

Các giàn tụ bù 110kV - 50Mvar - PTC1

Các giàn tụ bù 110kV - 50Mvar - PTC1

Các giàn tụ bù 110kV - 50Mvar - PTC1

Các giàn tụ bù 110kV - 50Mvar - PTC1