lien ke van Canh HUD, du an van canh HUD, biet thu van Canh Hud, du an GELEXIMCO, du an cua HUD, biet thu tay nam linh dam, du an tay nam Linh Dam, du an xuan ngoc xuan phuong, biet thu xuan ngoc xuan phuong, lien ke xuan phuong xuan ngoc, du an TASCO, biet thu nam an khanh, du an nam an khanh sudico, lien ke nam an khanh sudico , biet thu nam an khanh sudico, du an nam an khanh, tranh tuong


APTOMAT (MCB,MCCB) Hyundai
View Full-Size Image
APTOMAT (MCB,MCCB) Hyundai

Aptomat Hyundai Hàn Quốc

  • Aptomat tép (MCB): 5A - 63A
  • Aptomat khối (MCCB): 30A - 1200A

2-MCB_huyndaiAptomat tép Hyundai Hàn Quốc: 5A - 63A

Loại
Item

Mã hiệu
Type

Số cực
Number of Poles (P)

Dòng định mức
Rated Current(A)

Dòng cắt
Breaking Current (kA)

HiBD

HiBD63

1, 2, 3

5, 6, 10, 15. 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

6kA

HiBD-N

HiBD63-N

1, 2, 3
1+N, 3+N

5, 6, 10, 15. 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

6kA

 

MCCB_hyundaiAptomat khối hyundai: 30A - 1200A

Loại
Item

Mã hiệu
Type

Số cực
Number of Poles(P)

Dòng định mức
Rated Current(A)

Dòng cắt
Breaking Current (kA)

220V/

240V

380V/ 415V

600V

30

HiBS 30

2, 3

5-10-15-20-30

10

7,5/5

2,5

50

HiBE 50

2, 3, 4

40-50

10

7,5/5

2,5

HiBS 50

2, 3, 4

40-50

25

14/10

5

60

HIBE 60

2, 3, 4

60

10

7,5/5

2,5

HIBS 60

2, 3, 4

60

25

14/10

5

100

HIBE 100

2, 3, 4

75-100

25

14/10

5

HIBS 100

2, 3, 4

75-100

20

30/25

10

225

HIBE 225

2, 3, 4

125-150-175-200-225

35

25/18

7,5

HIBS 225

2, 3, 4

125-150-175-200-225

50

35/25

10

400

HIBE 400

2, 3, 4

250-300-350-400

35

30

18

HIBS 400

2, 3, 4

250-300-350-400

50

42

22

600

HIBE 600

2, 3, 4

500-600

50

45

22

HIBS 600

2, 3, 4

500-600

100

65

25

800

HIBE 800

2, 3, 4

700-800

50

45

25

HIBS 800

2, 3, 4

700-800

100

65

25

1000

HIBS1000

NE

2, 3, 4

505~1000

100

100

50

12000

HIBS12000

NE

2, 3, 4

605~1200

100

100

50

 


Các sản phẩm cùng loại

Last Updated: Thứ ba, 25 Tháng mười 2016 11:53

lien ke van Canh HUD, du an van canh HUD, biet thu van Canh Hud, du an GELEXIMCO, du an cua HUD, biet thu tay nam linh dam, du an tay nam Linh Dam, du an xuan ngoc xuan phuong, biet thu xuan ngoc xuan phuong, lien ke xuan phuong xuan ngoc, du an TASCO, biet thu nam an khanh, du an nam an khanh sudico, lien ke nam an khanh sudico , biet thu nam an khanh sudico, du an nam an khanh, tranh tuong