lien ke van Canh HUD, du an van canh HUD, biet thu van Canh Hud, du an GELEXIMCO, du an cua HUD, biet thu tay nam linh dam, du an tay nam Linh Dam, du an xuan ngoc xuan phuong, biet thu xuan ngoc xuan phuong, lien ke xuan phuong xuan ngoc, du an TASCO, biet thu nam an khanh, du an nam an khanh sudico, lien ke nam an khanh sudico , biet thu nam an khanh sudico, du an nam an khanh, tranh tuong


Máy cắt trung thế (VCB) Hyundai
View Full-Size Image
Máy cắt trung thế (VCB) Hyundai

Máy cắt chân không (VCB) Hyundai có cá loại:

  • HVG: Điện áp 7,2kV - dòng 400A - 1250A
  • HAF: Điện áp 4,76kV - 24kV dòng 630A - 2500A
  • HVF: Điện áp 7,2kV - 38kV dòng 630A - 2000A

2-HVG

HVG: Điện áp 7,2kV - dòng 400A - 1250A

Mã hiệu

Điện áp định mức
kV

Dòng định mức
(A)

Dòng cắt
(kA)

HVG 1031

7.2 kV

630 A

20 kA

HVG 1032

7.2 kV

1250 A

20 kA

HVG 1041

7.2 kV

630 A

25 kA

HVG 1042

7.2 kV

1250 A

25 kA

HVG 1099

7.2 kV

400 A

20 kA

HVG 1011

7.2 kV

630 A

32.5 kA

HVG 1131

7.2 kV

630 A

52 kA

HVG 1132

7.2 kV

1250 A

52 kA

HVG 1141

7.2 kV

630 A

65 kA

HVG 1142

7.2 kV

1250 A

65 kA

HAF: Điện áp 4,76kV - 24kV dòng 630A - 2500A

Mã hiệu

 

Điện áp định mức (kV)

Dòng định mức(A)

Dòng cắt

(kA)

HAF 1072

4.76 kV

1250 A

50 kA

HAF 1041

7.2 kV

630 A

25 kA

HAF 1042

7.2 kV

1250 A

25 kA

HAF 1754

12 kV

2000 A

31.5 kA

HAF 1756

12 kV

2500 A

31.5 kA

HAF 1762

12 kV

1250 A

40 kA

HAF 1777

12 kV

3150 A

50 kA

HAF 2341

15 kV

630 A

25 kA

HAF 2367

15 kV

3150 A

40 kA

HAF 6146

24 kV

2500 A

25 kA


Các sản phẩm cùng loại

Last Updated: Thứ năm, 20 Tháng mười 2016 19:29

lien ke van Canh HUD, du an van canh HUD, biet thu van Canh Hud, du an GELEXIMCO, du an cua HUD, biet thu tay nam linh dam, du an tay nam Linh Dam, du an xuan ngoc xuan phuong, biet thu xuan ngoc xuan phuong, lien ke xuan phuong xuan ngoc, du an TASCO, biet thu nam an khanh, du an nam an khanh sudico, lien ke nam an khanh sudico , biet thu nam an khanh sudico, du an nam an khanh, tranh tuong